HAGEV'İ TAKİP EDİN

Projelerimiz

SONLANDIRILMIŞ PROJELERİMİZ

SURİYELİ MÜLTECİ ÇOCUKLARLA ELELE PROJESİ

PROJENİN AMACI

HAGEV, Üsküdar Üniversitesi ve AB üyesi ortağı ile çocuk mülteciler alanında iş birliğini artırmak

Özellikle çocuklara referansla Türkiye'de mültecilerin hukuki, ekonomik ve sosyal haklarına yönelik teknik bilgiyi Avrupa'daki iyi uygulamaların ışığında arttırmak

Türkiye'deki çocuk mültecilerin eğitim koşullarını iyileştirmektir.

ALAN ARAŞTIRMASI

İstanbul`un Sultanbeyli ilçesinde gerçekleştirilen bu çalışmada amaç; Suriyeli mülteci çocukların karşılaştıkları eğitim ve sosyal sorunların tespit edilmesidir. Aynı zamanda Suriyeli ve Türk ailelerin birbirleri hakkındaki düşünceleri de anket kapsamında ele alınmıştır. Bu kapsamda 200 Suriye`li ve 200 Türk aile ile yüzyüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar proje araştırmacıları tarafından değerlendirilmiş ve çalışmalar sonucunda 2 adet araştırma raporu Türkçe, İngilizce ve İtalyanca olarak yayınlanmıştır.

AB İYİ UYGULAMALARI ARAŞTIRMASI

Projenin AB üyesi ortağı tarafından hedef ülkelerdeki yasal durum, iyi uygulamalar, politikalara ilişkin mülteci entegrasyonu araştırılmış ve raporlanmıştır. Aynı zamanda gönderilen bilgiler proje araştırmacıları tarafından değerlendirilmiş ve en iyi uygulamalar raporu Türkçe, İngilizce ve İtalyanca olarak yayınlanmıştır.

ÇALIŞTAYLAR ve ÇALIŞMA ZİYARETLERİ

Proje kapsamında 3 farklı tarihte Türkiye, İtalya ve Finlandiya`da toplantılar gerçekleştirilmiştir. Bu toplantılarla Türkiye'de ve AB üye ülkesinde mülteciler alanında ekonomik, sosyal ve hukuki deneyimler tartışılmıştır. Yine bu toplantılar kapsamında en iyi uygulamaları yerinde görmek amacıyla İtalya`nın Palermo ve Finalndiya`nın Helsinki şehrine ziyaretler gerçekleştirilmiştir.

Proje Başlangıç Toplantısı – 5-7 Mayıs 2016

Palermo Toplantısı – 6-11 Temmuz 2016

Helsinki Toplantısı – 17-22 Eylül 2016

ULUSLARARASI GÖÇ VE ÇOCUK SEMPOZYUMU

Proje kapsamında 17 – 18 Kasım 2016 tarihlerinde proje ortağı olan Üsküdar Üniversitesi`nin ev sahipliğinde Uluslararası Göç ve Çocuk Sempozyumu düzenlenmiştir. Sempozyum kapsamında 8 oturumda 35 katılımcı söz almış ve sunumlarını gerçekleştirmiştir. Sempozyuma Türkiye`den ve yurtdışında 50`nin üzerinde akademisyen katılım sağlamış ya da makale göndermiştir. 2 günlük sempozyum süresince 250`nin üzerinde iştirakçi, panellere iştirak etmiştir. Sempozyum ile birlikte projenin ciddi anlamda tanıtımı yapılmış ve HAGEV`in akademik dünyada da tanınmasının temelleri atılmıştır.

DRAMA VE ROL YAPMA ÇALIŞMALARI

Projenin en önemli faaliyetlerinden biri olan drama ve rol yapma eğitimleri kapsamında, HAGEV Sultanbeyli yuvasında eğitim gören 40 Suriyeli ve Türk çocuğa 3 aylık süreç içerisinde 60 saatin üzerinde özel eğitimler verilmiştir. Eğitimler kapsamında çocuklara yönelik olarak gıda ve giyim yardımı da sağlanmıştır. Süreç içerisinde çocuklarda psikolojik anlamda ciddi bir iyileşme görüldüğü, hocalar tarafından vakıf yönetimine iletilmiştir.

GALA ORGANİZASYONU

Projenin final organizasyonu 2 Şubat 2017 tarihinde, HAGEV yönetimi, Eminevim çalışanları, proje ortakları, sivil toplum örgütü temsilcileri, ilgili kamu, kurum ve kuruluş yetkilileri ve medyanın katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Gala töreninde proje kapsamında yapılan faaliyetler ve HAGEV faaliyetleri ile ilgili katılımcılara bilgi verilirken, mülteci ve Türk çocuklar tarafından hazırlanan gösteriler sergilenmiştir. Ayrıca gala töreninde sadece çocuklar için özel şovlar sergilenerek çocuklara ve ailelerine özel bir gün yaşatılmıştır. Son faaliyet ile birlikte HAGEV ve EMİNEVİM`in yürütmüş olduğu Suriyeli Mülteci Çocuklarla El Ele projesine ilişkin toplam 100`ün üzerinde haber yayınlanmıştır.

Habibullah Üstün Kız İmam Hatip Lisesi

Vakfımızın, eğitime destek faaliyetlerinden bir diğeri; Bolu'nın Gerede ilçesinde yapılmakta olan Kız İmam Hatip Lisesi'dir. Lisenin inşaatı hızla ilerlemekte olup, 5 dönüm arazi üzerine 4 katlı olarak yapılmaktadır. Bina, toplam 4200 m² inşaat alanına sahip olup; 15 dersliği, kapalı spor salonu, çok amaçlı salonu, mescit ve atölyeleriyle gençlerin yoluna ışık tutma gayesiyle hizmete sunulması hedeflenmektedir.

HAGEV YURT DIŞI FAALİYETLERİ

               Dünyanın pek çok yerinde, Türkiye'de yaptığı gibi El Birliğiyle yoksulların elinden tutmaya çalışan HAGEV ve EMİNEVİM ailesi, Eminevim dostları her yıl geleneksel hale getirdiği yurtdışı yardım faaliyetlerine yeni ülkeler ekleyerek devam etmektedir.

               Daha önceki yıllarda; Somali, Afganistan, Bangladeş, Arakan, Nijer gibi ülkelerdeki yoksul kişilere düzenledikleri yardım faaliyetlerine 2015 yılında Uganda ve Sudan'ı da ekleyen Emin Grup çözüm ortakları ve Emin Grup çalışanlarının desteklediği yardım kampanyası neticesinde toplanan yardımlar, o ülkelerde ihtiyaç sahiplerine dağıtılmıştır.

 Vakfımızın ana destekçisi olan Emin Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Emin Üstün'ün de büyük katkı sağladığı bu faaliyetler, HAGEV Vakfımız aracılığıyla yoksullara ulaştırılmaktadır.

Konuyla ilgili, Sayın Emin Üstün şunları söyledi: “Dünyanın neresinde olursa olsun bizlerin yoksullara karşı sorumluluğumuz çok büyük. Biz yıllardır Ramazan ayında ve diğer aylarda bu sorumluluğu elimizden geldiği kadar yerine getirmeye çalışıyoruz. Amacımız; o insanların hiç olmazsa senede bir aylarını mutlu geçirmelerini sağlamak. Adeta onlara birer bayram hediyesi vermek. Yapmış olduğumuz çalışmaların kalıcı çözüm olmadığının farkındayız. Aslında gitmiş olduğumuz ülkelerde daha farklı çalışmalar yapabilmeliyiz. Onlara gelişmelerini ve kalkınmalarını sağlayacak kalıcı çözümler sunmalıyız. Bizler onları kardeşlerimiz olarak gördüğümüz için her daim onların yanında olmamız gerektiği düşüncesini taşıyoruz.

 Yapılan hayır işlerinin gizli olması belki daha makbul olabilir; ancak biz bu yardım halkasını genişletmek, örnek oluşturmak istiyoruz. İnşallah ilerleyen yıllarda da dünyanın yoksul ülkelerine elimizden gelen desteği vermeyi amaçlıyoruz.

TAYLAND PATTANİ HABİBULLAH ÜSTÜN ERKEK YETİMHANESİ PROJESİ

Ne kadar uzak olursa olsun gönül bağının tüm zaman ve makanları aşması kaçınılmaz bir gerçektir. Gelin el birliği ile kilometrelerce uzaktaki kardeşlerimizin sesine ses olalım…

İşgal, kan, gözyaşı 20.000 şehit, 30.000 esir ve 40.000‘ den fazla yetim...

Patani... Dünyanın adını bile duymadığı bir belde. Bir zamanların ‘Patani İslam Krallığı’ 100 yılı aşkın süredir Budist Tayland'ın işgali altında. Kalmanın gitmeye en fazla zorladığı coğrafyalardan Patani’de; yurtta kalmak, dinde kalmak, özünde kalmak için savaş veren Müslüman kardeşlerimizin yanında olmak adına Hacı Habibullah Geredevi Vakfı (HAGEV)  olarak bu kardeşlerimizin ihtiyaçlarına cevap olmayı, olabilmeyi bir borç bildik.

Türkiye'den on bin kilometre uzakta; saf, temiz bir İslami hayatı yaşama gayreti taşıyan kardeşlerimizin huzuru için ses olmayı istedik. Sağlıklı barınma ihtiyaçlarından mahrum kalan çocuklar için;  vakfımız vesilesi ile bir yetimhane inşasına başlamak nasip oldu. Habibullah Üstün Yetimhanesi, bu mazlum coğrafyanın tüm insanına ulaşmaya güç yetiremese de vakfımız vesilesiyle kurulan bu yetimhanenin, diğer vakıfların bu coğrafyalara, bu ve bunun gibi alanlarda ulaşması, destek sağlaması adına  vesile olmasını arzu ettik.

Tayland'ın Patani bölgesinde, yetimlerin barınma ihtiyaçlarını gidermek amacıyla inşasına başlanmış olan Habibullah Üstün Yetimhanesi‘nin; 2018 Mart ayında, HAGEV Kurucuları A. Emin ÜSTÜN, K. Abdurrahman ÜSTÜN ve M. Kemal ÜSTÜN‘ ün destek ve katkılarıyla temeli atılmış, inşaat devam etmektedir.